Menüü

PRIVAATSUSTINGIMUSED

PRIVAATSUSTINGIMUSED

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
Käesolev dokument määratleb Nordic Outdoor OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

KES ON KLIENT?
Isik, kes on astunud Nordic Outdoor OÜ-ga lepingulisse suhtesse.

MIS ON KLIENDIANDMED?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Nordic Outdoor OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

MIS ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

KES ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEJA?
Kliendiandmete töötleja on Nordic Outdoor OÜ (Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn, Harjumaa).

KES ON KOLMAS ISIK?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

TÖÖDELDAVATE KLIENDIANDMETE KOOSSEIS
Nordic Outdoor OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi;
sünnikuupäev;
kontaktandmed;
tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Nordic Outdoor OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.

MILLINE ON KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK?
Nordic Outdoor OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:
täita kliendiga sõlmitud lepingut;
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid.

MILLISTEL JUHTUDEL NORDIC OUTDOOR OÜ AVALDAB KLIENDIANDMEID?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
Uudiskirja ja SMS sõnumite saatmise teenust osutavate firmadega on Nordic Outdoor OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

KUIDAS NORDIC OUTDOOR OÜ KASUTAB KLIENDIANDMEID TEENUSTE PAKKUMISEL?
Nordic Outdoor OÜ saadab Klientidele pakkumisi ja meeldetuletusi.

Kliendil on õigus igal ajal Nordic Outdoor OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

KUIDAS MUUTA OMA KLIENDIANDMEID JA TAOTLEDA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMIST?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega pöördudes e-posti info@nordicoutdoor.ee vahendusel või telefoni (+372)5699 6968 . Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest samuti teatama e-posti info@nordicoutdoor.ee aadressil või telefoni (+372)5699 6968 kaudu.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.