Menüü

Ostutingimused

Ostutingimused

1. ÜLDISTE TINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1. Üldised tingimused kehtivad Nordicoutdoor.ee klientide (edaspidi Klient) ja Nordicoutdoor.ee omaniku Nordic Outdoor OÜ (edaspidi Nordicoutdoor.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 
1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. 
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Nordicoutdoor.ee vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete hinnakiri ja Ostutingimused. 
1.4. Nordicoutdoor.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 
1.5. Nordicoutdoor.ee ja Klient soovivad kaubelda Nordicoutdoor.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Nordicoutdoor.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. HINNAKIRI

2.1. Nordicoutdoor.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on välja toodud Eurodes ning nendele lisandub kohaletoimetamise tasu. Sealhulgas sisaldavad käibemaksu 22%. 
2.2. Kauba kohaletoimetamise hind Nordicoutdoor.ee toodetele on märgitud postiteenuse juurde. Veebipoe konto omanikule tellimustele alates 50 € ja enam on transport tasuta. 
2.3. Korraga saab kasutada ühte sooduskupongi.
2.4. Nordicoutdoor.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.1. määratud põhjusel.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikanud nupule "Lisa ostukorvi." 
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma. 
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada. 
3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele. 
3.5. Tellimuse vormistamisel kontrollib Klient, kas Saaja andmed on õiged. 
3.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule "Vormista tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile ettemaksuarve. 
3.7. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 24 tunni jooksul tasunud ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluva summa Nordic Outdoor OÜ arvelduskontole. 
3.8. Ostu sooritamise põhjaliku informatsiooniga võib tutvuda Ostutingimuste all.

4. TELLITUD KAUBA EEST TASUMINE

4.1. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud  e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mille alusel saab kauba eest tasuda. 
4.2. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud Nordicoutdoor.ee andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada. 
4.3. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud Nordicoutdoor.ee pangakontole 24 tunni jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Nordicoutdoor.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.7. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressile. 
5.2. Nordicoutdoor.ee saadab postipaki kauba turvaümbrikusse pakitult  Omniva  või Smartposti vahendusel. Tellitud kaup postitatakse 3-5 tööpäeva jooksul peale ülekande laekumist. Kaup jõuab kohale 5-7 tööpäeva jooksul, juhul kui antud toode on  laos olemas. Juhul kui laos ei ole Kliendi poolt tellitud kaupa, siis Nordicoutdoor.ee võtab kliendiga ühendust. Postipakk saabub elukohajärgsesse lähimasse postkontorisse ning Kliendile saabub selle kohta SMS meile antud telefoni numbrile. Kui Klient ei ole saadetist ega teatist saanud rohkem, kui 6 tööpäeva jooksul, palume Nordicoutdoor.ee-le sellest teatada e-maili teel,  info@nordicoutdoor.ee
5.3 Sooduskampaania ajal postitatakse tellimused hiljemalt 9 tööpäeva jooksul ning tellimus jõuab kliendini hiljemalt 13 tööpäeva jooksul.
5.4. Sihtkoha muutumise korral palub Nordicoutdoor.ee Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik. 
5.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini. Nordicoutdoor.ee, Smartpost ja  Omniva  ei vastusta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. 

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. Nordicoutdoor.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud  Nordic Outdoor OÜ pangakontole 24 tunni jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. 
6.2. Kui tellitud kaup jõudis Kliendini praagina, mida polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, palume Nordicoutdoor.ee-d sellest koheselt e-posti teel informeerida. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensioonid esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist. Tarbijal on õigus taganemisavaldus esitada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, väliselt rikkumata, siltidega ja mitte määrdunud. Uus kaup saabub Kliendile 3-5 tööpäeva jooksul pärast tagastatud kauba Nordicoutdoor.ee poolt kättesaamisest, juhul kui kaup on laos olemas. Juhul kui kaupa koheselt laos ei ole, siis Nordicoutdoor.ee võtab Kliendiga ühendust.
6.3. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tarbijaõiguste direktiivi põhjenduses 47 on selgitatud, et tarbijad võivad lepingust taganeda, hoolimata sellest, kuidas kaupa on taganemistähtaja jooksul kasutatud. Kui tarbija on kasutanud taganemisõigust, olles kaupa kasutanud kauem, kui see on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, ei tohiks tarbija kaotada taganemisõigust, vaid peaks vastutama kauba väärtuse mis tahes vähenemise eest. Juhul Kui Nordicoutdoor.ee-l ei ole pakkuda kliendile uut toodet, tagastatakse kasutusjälgedeta toote eest kogu makstud summa, k.a. kohaletoimetamise kulud. Nordicoutdoor.ee ei ole kohustatud tasuma Kliendile täiendavate väljaminekute eest, mis on tekkinud seoses sellega, et Klient on valinud ilmselgelt mitte Nordicoutdoor.ee poolt soovitatud kõige odavama harjumuspärase kohaletoimetamise viisi.
6.4.  Pretensioon tuleb esitada kirjalikult e-poe e-posti aadressile info@nordicoutdoor.ee ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.
6.5. Nordicoutdoor.ee on kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest, kui seaduses või Euroopa Liidu määruses ei ole sätestatud teist tähtaega. Vastus tarbijale saadetakse tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

NB! Defektiga tagastatav toode peab olema puhastatud!

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. Nordicoutdoor.ee vastutab Kliendi ees Nordicoutdoor.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
7.2. Klient vastutab Nordicoutdoor.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). 
7.4. Nordicoutdoor.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. Nordicoutdoor.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Nordicoutdoor.ee ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. Omniva ja Smartpostile seadusega ettenähtud juhtudel. 
8.2. Nordicoutdoor.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Nordicoutdoor.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Nordicoutdoor.ee andmebaasist. 
8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Nordicoutdoor.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 
8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Nordicoutdoor.ee õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.  Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mille üheks osapooleks on kaupleja, kelle asutamiskoht on Eesti Vabariigis. Tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitamise nõuded on leitavad järgmiselt veebileheküljelt: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Nordicoutdoor.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

 

Ostutingimused allalaadimiseks leiad siit.