Nordicoutdoor

Esileht / Ostutingimused

Ostutingimused

Kaubamärgid

1. ÜLDISTE TINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1. Üldised tingimused kehtivad Nordicoutdoor.ee klientide (edaspidi Klient) ja Nordicoutdoor.ee omaniku Nordic Outdoor OÜ (edaspidi Nordicoutdoor.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 
1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. 
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Nordicoutdoor.ee vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete hinnakiri ja Ostutingimused. 
1.4. Nordicoutdoor.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 
1.5. Nordicoutdoor.ee ja Klient soovivad kaubelda Nordicoutdoor.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Nordicoutdoor.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

2. HINNAKIRI

2.1. Nordicoutdoor.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on välja toodud Eurodes ning nendele lisandub kohaletoimetamise tasu. Sealhulgas sisaldavad käibemaksu 20%. 
2.2. Kauba kohaletoimetamise hind Nordicoutdoor.ee toodetele on märgitud postiteenuse juurde. Tellimustele alates 50 € ja enam on transport tasuta.
2.3. Sooduskampaaniate ajal, kus on 40% ja suuremad soodustused on alates 100€ ostust transport tasuta.
2.4. Nordicoutdoor.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.1. määratud põhjusel.

 

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi." 
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma. 
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada. 
3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele. 
3.5. Tellimuse vormistamisel kontrollib Klient, kas Saaja andmed on õiged. 
3.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule "Vormista tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile ettemaksuarve. 
3.7. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 24 tunni jooksul tasunud ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluva summa Nordic Outdoor OÜ arvelduskontole. 
3.8. Ostu sooritamise põhjaliku informatsiooniga võib tutvuda Ostutingimuste all.

 

4. TELLITUD KAUBA EEST TASUMINE

4.1. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud 
e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mille alusel saab kauba eest tasuda. 
4.2. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud Nordicoutdoor.ee andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada. 
4.3. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud Nordicoutdoor.ee pangakontole 24 tunni jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Nordicoutdoor.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

 

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.7. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressile. 
5.2. Nordicoutdoor.ee saadab postipaki kauba turvaümbrikusse pakitult  Omniva  või Smartposti vahendusel. Tellitud kaup postitatakse 3-5 tööpäeva jooksul peale ülekande laekumist. Kaup jõuab kohale 5-7 tööpäeva jooksul, juhul kui antud toode on  laos olemas. Juhul kui laos ei ole Kliendi poolt tellitud kaupa, siis Nordicoutdoor.ee võtab kliendiga ühendust. Postipakk saabub elukohajärgsesse lähimasse postkontorisse ning Kliendile saabub selle kohta kirjalik teatis. Kui Klient ei ole saadetist ega teatist saanud rohkem, kui 6 tööpäeva jooksul, palume Nordicoutdoor.ee-le sellest teatada e-maili teel,  info@nordicoutdoor.ee
5.3 Sooduskampaania ajal postitatakse tellimused  9 tööpäeva jooksul ning tellimus jõuab kliendini hiljemalt 13 tööpäeva jooksul.
5.4. Sihtkoha muutumise korral palub Nordicoutdoor.ee Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik. 
5.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini. Nordicoutdoor.ee, Smartpost ja  Omniva  ei vastusta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. 

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA GARANTII

6.1. Nordicoutdoor.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud  Nordic Outdoor OÜ pangakontole 24 tunni jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. 
6.2. Kui tellitud kaup jõudis Kliendini praagina, mida polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, palume Nordicoutdoor.ee-d sellest koheselt e-posti teel informeerida. Ostjal on õigus tagastada kaup 14 päeva jooksul alates kauba ülesandmisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, väliselt rikkumata, siltidega ja mitte määrdunud. Uus kaup saabub Kliendile 3-5 tööpäeva jooksul pärast tagastatud kauba Nordicoutdoor.ee poolt kättesaamisest, juhul kui kaup on laos olemas. Juhul kui kaupa koheselt laos ei ole, siis Nordicoutdoor.ee võtab Kliendiga ühendust.
6.3. Tagastamisele ei kuulu tasu  Omniva või Smartpost teenuste eest. 
6.4. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Nordicoutdoor.ee endale õiguse toodet mitte ümber vahetada.
6.5 Tooted, millel on allahindlus suurem kui 50%, ei kuulu enam tagastamisele või ümbervahetamisele. 
6.6  Pretensioon tuleb esitada kirjalikult e-poe e-posti aadressile info@nordicoutdoor.ee ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.
6.7 NordicOutdoor.ee on kohustatud vastama kirjalikult mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul, arvates pretensiooni saamisest.

 

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. Nordicoutdoor.ee vastutab Kliendi ees Nordicoutdoor.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
7.2. Klient vastutab Nordicoutdoor.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). 
7.4. Nordicoutdoor.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

 

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. Nordicoutdoor.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Nordicoutdoor.ee ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. Omniva ja Smartpostile seadusega ettenähtud juhtudel. 
8.2. Nordicoutdoor.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Nordicoutdoor.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Nordicoutdoor.ee andmebaasist. 
8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Nordicoutdoor.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 
8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Nordicoutdoor.ee õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Nordicoutdoor.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.